Forside

Velkommen til Galleri PP


Per Jens Kristian Pedersen

Ung må verden endnu være


Om Per J.K. Pedersens kunstneriske universPer J. K. Pedersen er en af de begavede kunstnere, der kombinerer tillærte dyder for den formfuldendte komposition med en instinktiv viden om selve maleriets væsen. Med en solid skoling på kunstakademiet under så store kapaciteter som Niels Lergaard, Holger J. Jensen og Dan Sterup har Per J.K. Pedersen lært kunsten at bygge kompositionen op så enkelt som muligt, uden sentimentalitet eller tekniske falbelader. Ærlighed og stringens er nøgleord i denne sammenhæng.


Når det er sagt, er en af kunstnerens store forcer, at han tillader sig selv en lethed i udtrykket, der ikke må misforstås som lemfældighed, men som en evne til få sine billeder til at virke friske. En friskhed, der virker så meget mere forfriskende eftersom det kompositoriske skelet sidder lige i øjet i hvert eneste værk. Med en fri, let og hurtig penselføring skitserer Per J. K. Pedersen havets bølger, klitterne, sandet og den evigt foranderlige himmel i de landskabsscenarier, der er hans altovervejende motivkreds. Det kan være danske landskaber som den udsigt mod Blåvand Fyr, der nærmest et blevet hans kendemærke, eller det kan være indtryk fra middelhavslandene, fra Italien, Frankrig, Grækenland og Spanien.


Mens farveholdningen i akvarellerne fra Sydeuropa er holdt i varme, mættede nuancer, er billederne fra Vesterhavet og Varde præget af dynamiske sammenstød mellem det gulbrune sand, den grønne vegetation og himmelens og havets blå suppleret af stærkt lysende accenter af rene røde og gule farver og fyrets kegle af strålende og glimtende hvidhed. Intet er tungt, endsige symbolistisk truende i disse ekspressive og sansemættede billeder. Livsglæde, optimisme og en begejstret forståelse for og indlevelse i naturen kendetegner Per J. K. Pedersens kunst og havde man kunne zoome Johannes V. Jensen frem til dette vores nye årtusinde ville han uden tvivl have værdsat den på samme måde som han gjorde med Fynboernes kunstneriske frembringelser. Ikke mindst ville de badegæster, der store og små, legende, spadserende og soppende befolker Pedersens malerier have vist, hvordan man kan fortolke et velkendt motiv, så det fremstår som set for allerførste gang.


Kendetegnende – og smigrende – for kunstneren er også hans fuldkomne beherskelse af de forskellige medier. Per J. K. Pedersens grafiske arbejder (koldnålsraderinger) er præcise og dynamiske i stregen, oliemalerierne med danske motiver fanger Nordens stærkt omskiftelige vejr, mens akvarellerne fra Sydeuropa på mesterlig vis videregiver indtrykket af varme, solmættede dage.


Vigtigst af alt er det dog, at Per J.K. Pedersen er i stand til at nyfortolke scenerier og motiver, som har været populære siden guldalderen: den danske kyst, byerne i middelhavsregionen, kirker, fyrtårne og badegæster, samt, ikke mindst, vandet, himmelen og jorden: selve fundamentet i den natur, der omgiver os. At han kan gøre dette på en måde, der virker frisk og smittende ungdommelig, vidner om Per J.K. Pedersens store evner som en tidløs fortolker af landskaber fra både nær og fjern.

Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen, Bachelor i Kunsthistorie